www.semihpala.net
"DOĞRU BİLGİ - CESUR YORUM"
BURSA' dan, İLKELİ, SEVİYELİ, FARKLI HABER ve YORUMLAR
 
ANASAYFA  /  GERİ
İÇİNDEKİLER
İZLEYİCİ GÖRÜŞLERİ ZİYARETÇİ DEFTERİ
SEMİH PALA KİMDİR?
SEMİH PALA KONUŞMA YAZI
KONUK YAZARLAR
KONUK ALINTILAR
KENT HABERLERİ
GENEL KONULAR
KULİS HABERLERİ
FİKİR DÜŞÜNCE
GÖRÜNTÜLER
SİTE KÜNYE
SİTE İLETİŞİM
e-BÜLTEN
Bilgilendirme bülteni için e-postanizi yazabilirsiniz
Ad Soyad
E-Posta
Ana Sayfa > FİKİR DÜŞÜNCE
VECİZELER - GÜZEL ve ANLAMLI SÖZLER


VECİZELER

ANLAMLI - GÜZEL SÖZLER

  

·        Zulme rıza zulümdür; taraftar olsa, zâlim olur.

·        Nefsini ıslah etmeyen, başkasını ıslah edemez.

·        Acaba sırf dünya için mi yaratılmışsın ki, bütün vaktini ona sarfediyorsun?

·        Kabre gideceğini bil, öyle hazırlan.

·        Zarara rızasıyla girene merhamet edilmez ve lâyık değildir.

·        Kanaat eden, iktisad eder; iktisad eden, bereket bulur.

·        Hased, hased edeni yakar.

·        Şükürde bir zahmet yoktur. Bilakis nimetin lezzetini arttırır.

·        Helâl dairesi geniştir, keyfe kâfi gelir. Harama girmeye hiç lüzum yoktur.

·        Devlete intisab; hizmet etmek içindir. Maaş kapmak için değildir.

·        Şükür, nimeti ziyadeleştirir, gafleti kaçırır.

·        Büyük görünme küçülürsün.

·        Dünyaya ne için geldiğini öğren.

·        En büyük hata , insan, kendini hatasız zannetmesidir.

·        Nefsini ıslah etmeyen, başkasını ıslah edemez

·        Bir şeyin ehemmiyeti ise, o şeyin kıymeti miktarıncadır.

·        Hepsi anlaşılmazsa, hepsini bırakmak kâr-ı akıl değildir.

·        Güzel gören, güzel düşünür. Güzel düşünen, hayatından lezzet alır.

·        Kendini beğenen zahmete düşer; kendini beğenmeyen rahmete gider.

·        Riya: Hayrı, şer eder.

·        Dünyevî dostlar ve rütbeler, kabir kapısına kadardır.

·        Evet hürmet verilir, istenilmez.

·        İnsanda en tehlikeli damar, enaniyettir ve en zaîf damarı da odur.

·        Hased ve kıskançlıkta öyle bir muaccel ceza var ki: hased, hased edeni yakar.

·        Hakikat usandırmaz.

·        Şöhret, insanın malı olmayanı da, insana mal eder.

·        Bu dünya bir misafirhanedir.

·        Ey insan! Bilir misin nereye gidiyorsun ve nereye sevk olunuyorsun?

·        Hırs, sebeb-i mahrumiyettir; tevekkül ve kanaat ise, vesile-i rahmettir.

·        Hırs, hasâret ve muvaffakiyetsizliğin sebebidir..

·        Biliyor musun vesvesen neye benzer?

          Musibete benzer,ehemmiyet verdikçe şişer, ehemmiyet vermezsen söner.

·        Haksızlığı hak iddia edenlere karşı hak dava etmek

          ve onlara müracaat etmek; bir haksızlıktır, hakka karşı bir hürmetsizliktir.

·        Gayr-ı meşru' bir muhabbetin neticesi, merhametsiz bir adavettir.

·        Câhil dost, düşman kadar zarar verebilir.

·        İlim yaşını aldıkça tezayüd, kuvvet ihtiyarladıkça tenakus eder.

·        Tamamı elde edilemeyen şeyin tamamı terk edilmez.

·        Fazla şefkat elemdir.

·        Kuvvet hakka hizmetkâr olmalı.

·        Menfaatı esas tutan siyaset. canavardır. 

·        Herkes bardağına göre denizden su alabilir.

·        Bir adamın iyilikleri fenalıklarına kemmiyeten veya keyfiyeten ziyade gelse,
  o adam muhabbete ve hürmete müstehaktır.

·        Tahrib, tamirden çok kolaydır.

·        Müteferrik büyük işlerde, yalnız kusurları görmek cerbezeliktir; aldanır ve aldatır. 
  Cerbezenin şe'ni, bir seyyieyi sünbüllendirerek hasenata galib etmektir.

·        Bu dünya tecrübe meydanıdır.

·        Tarafgirlik damarı, ihlâsı kırar, hakikatı değiştirir.

·        Sıkıntı, sefahetin muallimidir.

·        İhtiyaç, medeniyetin üstadıdır.

·        Bazan saadette felâket olduğu gibi, felâketten dahi saadet çıkar.

·        Her şey,  içerisindeki zerrata bir kalıbtır.

·        Derman hadden geçerse derd getirir, öldürür.

·        Maddiyatta tevaggul eden, ma'neviyatta gabileşir ve sathî olur.

·        Fenalığa karşı, iyilikle  mukabele ediniz.

·        Kuvvet haktadır, hak kuvvette değildir.

·        İnsanların en hayırlısı, insanlara en çok faydalı olandır.

·        Kendimizi dev aynasında görmemeliyiz.

·        (İnsan), elden geldiği kadar kusurları kendine lâyık görmez ve kabul etmez. 

·        (İnsan), kendini görür, kendine güvenir, kendini beğenir

·        Beğendiğin şeyde ifrat etme! 

·        Ben demeyiniz, biz deyiniz.

·        İktisadsızlık yüzünden müstehlikler çoğalır, müstahsiller azalır. Herkes gözünü hükûmet
  kapısına diker. O vakit hayat-ı içtimaiyenin medarı olan san'at, ticaret, ziraat tenakus eder.
 O millet de   tedenni edip sukut eder, fakir düşer.

·        Kanaat, bir define-i hüsn-ü maişet ve rahat-ı hayattır. Hırs ise, bir maden-i hasaret ve sefalettir. 

·        Kanaatsızlık ise çalışmanın şevkini kırar, tenbelliğe atar: hayatından şekva kapısını açar,

          mütemadiyen şekva ettirir.

·        Her şeyin iyisine bak  İyi şeylerden iyi istifade et!

·        Büyük felâketler, güler yüzlü intibahlar doğurur.

·        Böyle olmasaydı şöyle olmazdı diye birbirinizden gücenmeyiniz.

·        En ziyade yaralananlar, siperini bırakıp kaçanlardır. En az yara alanlar, siperinde sebat edenlerdir.

·        Her birimiz bir vazifeyi kendine meşgale yapsa, sıkıntı  kalmaz. Zâten işsizliktir ki, insanı sıkar.

·        Daimî bir çeşme, varidatsız büyük bir gölden daha büyük denilebilir..

·        Maddî musibetlere büyük nazariyle, ehemmiyetle baktıkça büyür.

·        Ölüm öldürülmüyor ve kabir kapısı kapanmıyor.

·        Siz de herkes gibi kabre koşuyorsunuz.

·        İhtiyaç, medeniyetin üstadıdır.

·        Anlaşılmaz bir kitab, muallimsiz olsa; manasız bir kâğıttan ibaret kalır.

·        Bazen saadette felâket olduğu gibi, felâketten dahi saadet çıkar.

·        Bu kışın devamına ihtimal verebilir misin? Her kışın bir baharı, her gecenin bir sabahı vardır.

·        Tarafgirlik damarı, ihlâsı kırar, hakikatı değiştirir.

·        Müteferrik büyük işlerde, yalnız kusurları görmek cerbezeliktir; aldanır ve aldatır. 

         Cerbezenin şe'ni, bir seyyieyi sünbüllendirerek hasenata galib etmektir.

·       Tahrib, tamirden çok kolaydır.

·        Müsavatsız adalet, adalet değildir.

·        Ben yalnız değilim, o gizli hâkim bana bakıyor; beni tecrübe ediyor, bir maksad

          için beni bir yere sevkedip davet ediyor.

·        İnsanlar için bir haşir ve neşir olacak. 

·        Düşman meçhul olduğu zaman, daha zararlı olur. Kandırıcı olursa, daha habîs olur.

          Aldatıcı olursa, fesadı daha şedid olur. .

·       "Herşey zıddıyla bilinir." Meselâ, karanlık olmazsa ışık bilinmez, lezzetsiz kalır.
 Soğuk olmazsa hararet anlaşılmaz, zevksiz kalır.

·        Muhali taleb etmek, kendine fenalık etmektir.

·        İnadın gözü, meleği şeytan görür.

·        İfrat ve tefrit de muzırdır. İfrat, tefrite sebeb olduğundan daha kabahatlidir.

·        Dünyevî dostlar ve rütbeler, kabir kapısına kadardır.

 

     Tabiat :
      Bir San’atı İlahiyedir. Sani Olamaz.
      Bir Kitab-ı Rabbanidir. Katip Olamaz.
      Bir Nakıştır. Nakkaş Olamaz.
      Bir Nizamdır. Nazım Olamaz. 

     Güzel Bir Yemek Duası :

      Ey bizi nimetleriyle perverde eden Sultanımız,

      Bize gösterdiğin numünelerin ve gölgelerin asıllarını ve menbalarını göster.

      Ve bizi Makarrı Saltanatına celbet.

      Bizi bu çöllerde mahvettirme.

      Bizi Huzuruna al.

      Bize merhamet et.

      Bize tattırdığın leziz nimetlerini orada yedir.

      Bizi zeval ve tebid ile tazib etme.

      Sana müştak müteşekkir şu muti raiyyetini başı boş bırakıp idam etme. 
      AMİN...

 

      GÜZEL GÖREN GÜZEL DÜŞÜNÜR,
GÜZEL DÜŞÜNEN HAYATINDAN LEZZET ALIR. 

 

      BİZ MUHABBET FEDAİLERİYİZ.
HUSUMETE VAKTİMİZ YOKTUR.


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 NOT: 

 - Yukarıdaki vecizeler ve güzel sözler Merhum Hasan Sami Pala'nın 

   Risale-i Nur Külliyatından yaptığı çalışmalardan faydalanılarak düzenlenmiştir.   

 - Kaynak gösterilerek kullanılması rica olunur.

   www.semihpala.net  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

ANASAYFA  /  GERİ
Tüm haklari saklydir. Kaynak gösterilerek alynti yapylabilir. © 2005 Mehmet Semih PALA - Powered By linesis

0,03 sn.