www.semihpala.net
"DOĞRU BİLGİ - CESUR YORUM"
BURSA' dan, İLKELİ, SEVİYELİ, FARKLI HABER ve YORUMLAR
 
ANASAYFA  /  GERİ
İÇİNDEKİLER
İZLEYİCİ GÖRÜŞLERİ ZİYARETÇİ DEFTERİ
SEMİH PALA KİMDİR?
SEMİH PALA KONUŞMA YAZI
KONUK YAZARLAR
KONUK ALINTILAR
KENT HABERLERİ
GENEL KONULAR
KULİS HABERLERİ
FİKİR DÜŞÜNCE
GÖRÜNTÜLER
SİTE KÜNYE
SİTE İLETİŞİM
e-BÜLTEN
Bilgilendirme bülteni için e-postanizi yazabilirsiniz
Ad Soyad
E-Posta
Ana Sayfa > KENT HABERLERİ
BELDE BELEDİYELERİNİN İLÇE BELEDİYELERİ İLE BİRLEŞTİRİLMESİ


   BELDE BELEDİYELERİ ile İLÇE BELEDİYELERİNİN BİRLEŞTİRİLMESİ....
   BAZI BELEDİYELERİN KAPATILMASI.......

 Semih PALA  yazısı
BELDE BELEDİYELERİ
İLÇE BELEDİYELERİ İLE BÜTÜNLEŞTİRİLMELİDİR.


 Ziya GÜNEY  yazısı
BELDE BELEDİYELERİ VE BATIDAKİ UYGULAMALAR..

Ahmet Emin YILMAZ  yazısı
26.12.2007 Olay Gazetesi
Yerel yönetimler için radikal reform paketi

..... ve 5747 sayılı yeni yasa çıktı.........


ANAYASA MAHKEMESİ İTİRAZLARI REDDEREK YASAYI KABUL ETTİ

Beldeleri kaldırılan yerlerdeki mahalle isimleri ile ilgili teklif


 Semih PALA  
İnşaat Mühendisi
Bursa Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi


BELDE BELEDİYELERİ İLÇE BELEDİYELERİ İLE BÜTÜNLEŞTİRİLMELİDİR.

Belde belediyelerinin ilçe belediyeleri ile birleştirilmesi düşüncesi çok önemli bir girişim ve sonuçları itibarıyla da halka faydalar getirecek bir gelişmedir.

Belediye hizmetlerinin daha nitelikli bir şekilde yapılabilmesi için bu dağınık durumun ortadan kaldırılması ve belediyelerin birleştirilmesi yararlı olacaktır.

İlçe belediye sınırlarının hemen yanında hatta içinde bulunan ve iki-üç mahalleden oluşan belde belediyeleri ilçe belediyeleri ile bütünleştirilmelidir.

Teknik eleman ve şantiye araçlarında sıkıntılar yaşayan küçük belediyeler hemen yanındaki ilçe belediyeleri ile bütünleşmeli ve daha koordineli yatırım imkanlarına kavuşmalıdırlar.

2009 yılında yapılacak olan yerel seçimlere yeni ilçe belediyeleri düzenlemesi ile gidilmelidir. Bu işlerin gecikmeden yasallaştırılması gerekiyor. Gecikerek yapılacak düzenlemeler  seçimlere hazırlanacak parti ve adaylara büyük zorluklar getirecektir.

Belde belediyeleri ile ilçe belediyelerinin birleştirilmesi ve bütünleştirilmesi için yapılması gereken yasal düzenlemeler kapsamında büyükşehir belediyelerinin işleyişi ile ilgili bazı düzenlemeler de yapılmalıdır.

1-) Büyükşehir belediyeleri ve il belediyeleri düzeyinde, il genel meclisinde olduğu gibi "MECLİS BAŞKANLIĞI" sistemine geçilmelidir.

2-) Encümen toplantılarında belediye başkanının katılmadığı durumlarda encümen başkanlığını seçilmiş üyeler yapmalıdır. Encümendeki seçilmiş üyelerin, bürokratın emrine sokulması demokrasi ile bağdaşmaz.

3-) Büyükşehir belediye teşkilat yapısında bulunan "Daire Başkanı" sıfatı "Daire Müdürü" olarak değiştirilmelidir. Seçilmiş yerlerde başkan olur. Seçimle işbaşına gelen belediyenin başında da bir başkan vardır. Ancak uygulamadaki teşkilat yapısında belediye içinde onlarca başkan sıfatlı kişi oluşmuştur. Bu durum düzeltilmelidir.

4-) Büyükşehir belediyelerindeki Su ve Kanalizasyon Genel Müdürlüklerinin genel kurullarının ayrıca toplanmasına gerek olmamalıdır. Büyükşehir belediye meclisleri aynı zamanda genel kurul görevini de yerine getirdiğinden ayrıca genel kurul olarak toplanılmamalı, büyükşehir meclis toplantılarında gündem ilaveleri ile konu çözümlenmelidir.

5-) Belediye meclislerinin senede en fazla üç kez olağanüstü toplantı yapabilme şartı kaldırılmalı ve bu talep gerektiğinde yapılabilir şekline değiştirilmelidir.

6-) Seçim barajını geçen ancak seçilemeyen belediye başkan adayları belediye meclis üyesi olarak görev yapabilmelidirler.

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::  


 Ziya  GÜNEY
Nilüfer Kurucu Belediye Başkanı

BELDE BELEDİYELERİ VE BATIDAKİ UYGULAMALAR..

 

Ülkemizde merkezi ve yerel yönetimlerin yeniden yapılandırılması çerçevesinde tartışılan konulardan birisi de  belediyelerde “ Optimum nüfusun “ ne olması gerektiğidir.

 

Biz yıllardır gerek bu sütunlarda gerekse siyasi ve yerel yönetim zeminlerinde belediyelerimiz için  tespit edilen 2000 nüfusun o yerleşim birimine rantabl hizmet götürmek açısından uygun olmadığını ve mutlaka yükseltilmesi gerektiğini dile getirdik..

 

Bu konuda gelişmiş batı ülkelerinin yapmış oldukları çeşitli reformlardan örnekler verdik.. Optimum belediye nüfusunun tespitinde kullandıkları kriterlerin neler olduğunu izah etmeye çalıştık..

 

Nihayet çok geç de olsa 2000 yılında yapılan bir düzenleme ile yeni kurulacak belediyelerdeki asgari nüfusun 5000 olması öngörüldü..

 

Ancak bugün ülkemizdeki mevcut 3225 belediyeden yaklaşık % 12 sinin nüfusu 2000 nin altında ve  % 51 sinin nüfusu da 2000 ila 5000 arasındadır.

 

Yeni yerel yönetim reform tasarısında da belediyeler için asgari nüfusun 5 000 olması  yer aldığına göre ülkemizdeki belediyelerin % 63 ünün bu nüfusun altında olduğu görülür..

 

Bugün gelişmiş batı ülkelerinde belediyeler için tespit edilen en az  nüfus 8-10 bin arasındadır. Bu nüfusun altındaki yerleşim birimlerindeki her türlü yatırım, hizmet ve makine parkının ekonomik olmayacağı çeşitli araştırmalarla ortaya konmuştur.

 

B.Almanya Doğu ile birleşmeden önce 24 272 olan belediye sayısını %67 oranında azaltarak 8506 ya indirmiş ancak Doğu Almanya ile birleşmeden sonra bu sayı tekrar artmış olup şimdi de yeni bir reform ile bunların birleştirilmesi çalışmaları devam etmektedir.

 

Küçük belediyeleri birleştirerek belediye nüfusunu arttırıp belediye sayısını azaltan ülkelerin başında Bulgaristan % 88, İsveç % 87, Danimarka % 80, Belçika % 78,İngiltere % 76 oranları ile ilk sıraları almaktadırlar.

 

Norveç ve Avusturya % 40, Hollanda ise % 20 oranında belediye sayısını azaltan ülkeler arasındadırlar.

 

Bütün bu örnekler de göstermektedir ki  batıda küçük belediyelerin birleştirilerek sayılarının azaltılması ve optimum nüfusa kavuşturulmaları konusunda genel bir eğilim ve uygulama vardır.

 

Bizim belediyelerimizin de çok büyük yüzdesi küçük ölçekli olduğuna göre yerel yönetim reformunda yapılması gerekli ilk düzenlemelerden birisi de mevcut küçük ölçekli belediyelerin batıdaki standart, kriter ve uygulamalar da dikkate alınarak birleştirilip ,5 bin civarında optimum nüfusa kavuşturulmaları veya bağlı oldukları ilçe belediyelerine bağlanmaları gerekirdi..

 

Dolayısıyla bugüne kadar küçük ölçekten kaynaklanan yüksek hizmet maliyetleri ve kaynak kullanımında verimsizlik  gibi problemler ortadan kalkmış olacaktı.

 

Ancak aradan geçen süre içerisinde küçük yani belde ( alt kademe ) belediyelerinin birleştirilmeleri veya sınırları içinde yer aldıkları ilçe belediyesi bünyesine dahil edilerek tüzel kişiliklerinin sona erdirilmesi  yönündeki çalışmalar nihayet İç İşleri Bakanlığınca başlatılmış bulunuyor..

 

Bütün bu gerçekler ülkemizde yerel yönetim reformunun küçük ölçekli yerel yönetim birimlerinin birleştirilmeden başka bir ifade ile optimum nüfusa kavuşturulmadan yapılmasının büyük eksiklik  ve kaynak israfı olduğunu bir daha göstermiştir.

 

Belde ( alt kademe ) belediyeleri ile ilgili olarak yapılacak yeni düzenlemenin kaynak israfına daha fazla meydan vermemek için yerel yönetimlerin kaynaklarının arttırılması yönündeki çalışmalardan önce tamamlanması gerekmektedir.

 

Esasen geçmiş yıllarda gelişmiş batı ülkelerinde gerçekleştirilen yerel yönetim reformları öncelikle birbirine yakın ve küçük belediyelerin birleştirilmesi ile başlamış ve diğer reformlar da bu aşamadan sonra uygulamaya sokulmuştur.

 
****************************************** 

 

Ahmet Emin YILMAZ

26.12.2007 Olay Gazetesi

  

Yerel yönetimler için radikal reform paketi

  

Geriye sayım başladı... Seçmen 16 ay sonra sandığa gidecek ve bu kez de yerel yönetimleri seçecek.
Bu süreçte...
Yerel yönetimlerde reform anlamında atılabilecek adımlar için yapılan hazırlıkların başını, belde belediyeleriyle ilgili yapılandırma çekiyor.
Nitekim...
Belde belediyelerinin kaldırılıp ilçe belediyelerinin şubesine dönüştürülmesinin Bakanlar Kurulu`nda tartışıldığını Türkiye`de ilk olarak 23 Kasım 2007 günü bu sütunlardan aktardık.
Üstelik...
Bakanlar Kurulu toplantısı devam ederken, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik cep telefonundan Osmangazi Belediye Başkanı Recep Altepe`yi arayıp, belde belediyeleri konusunda Bakanlar Kurulu`nu bilgilendirmesini istemişti.
Altepe`yi, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan dahil tüm bakanlar dinlemişlerdi.
Gerçi...
Belde belediyeleriyle ilgili yeniden yapılandırma konusu Kocaeli`de yaşanan sorun nedeniyle Bakanlar Kurulu gündemine geldi ama, Bursa kamuoyu tartışmaya devam ediyor.
Bir yandan...
Belde belediye başkanları sistemi anlatıp beldelerin kaldırılması düşüncesine itiraz ederken, aksine sistemin güçlendirilmesi amacıyla önerilerde bulunuyorlar.
Hatta...
Öneriyle yetinmeyip, hem aralarında toplantılar yapıyorlar, hem Ankara`da temaslarda bulunuyorlar.
Bir yandan da...
Belediyecilik ve kentleşme konusunda araştırmalar yapan, söyleyecek sözü olanlar görüş açıklıyorlar.
Bayram öncesi Nilüfer Kurucu Belediye Başkanı Ziya Güney`in görüşlerine yer verdik. Belediyecilikle ilgili kitaplar yazan Güney sistemin doğru işlemediğini belirtiyor ve optimum nüfus kriteri göz önüne alınarak belde belediyelerinin kapatılması gerektiğini savunuyordu.
Peki...
Yerel yönetimlerde yapılacak düzenleme yalnızca belde belediyelerinin kaldırılmasıyla mı kalmalı, yoksa yerel yönetim reformuna dönüştürmek için sınırları daha geniş mi tutulmalı?
Bu konuyu dün Büyükşehir Belediye Meclisi Bağımsız Üyesi Semih Pala tartışmaya açtı.
Açarken de...
Her zamanki gibi ortaya tespit ve öneri koydu.
Bugüne kadar belediyecilik ve kentleşmeyle ilgili araştırmaları, çalışmaları ve projeleriyle kamuoyunun tanıdığı Pala konuya sert yaklaşıyor.
Gözlemini de şu sözlerle ortaya koyuyor:
`Belde belediyelerinin ilçe belediyeleriyle birleştirilmesi düşüncesi çok önemli bir girişim ve sonuçları itibariyla da halka faydalar getirecek bir gelişme.`
Düşüncesi çok açık:
`Belediye hizmetlerinin daha nitelikli yapılabilmesi için, bu dağınık durumun ortadan kaldırılması ve belediyelerin birleştirilmesi yararlı olur.`
Devam ediyor:
`İlçe belediye sınırlarının hemen yanında, hatta içinde bulunan ve iki-üç mahalleden oluşan belde belediyeleri ilçe belediyeleriyle bütünleştirilmeli.`
Sözlerine açıklık getiriyor:
`Teknik eleman ve şantiye araçlarında sıkıntılar yaşayan küçük belediyeler hemen yanındaki ilçe belediyeleriyle bütünleşmeli ve daha koordineli yatırım imkanlarına kavuşturulmalı.`
Deneyim ve gözlemlerine dayanarak öneride bulunuyor:
`2009 yılında yapılacak yerel seçimlere yeni ilçe belediyeleri düzenlemesiyle gidilmeli. Bu işlerin gecikmeden yasalaştırılması gerekiyor.`
Gerekçesini söylüyor:
`Gecikerek yapılacak düzenlemeler, seçimlere hazırlanacak partilere ve adaylara büyük zorluklar getirir.`
Bu noktada...
Semih Pala, yerel yönetimlere yapılacak düzenlemenin yalnızca belde belediyeleriyle sınırlı kalmaması gerektiğini düşünüyor.
Dahası...
Büyükşehir Belediye Meclisi çalışmalarına yönelik bir dizi öneri paketi sunuyor.
Özellikle de...
Yerel yönetimler yasasıyla İl Genel Meclisi için getirilen çalışma sistemine benzer bir modelin Büyükşehir Belediye Meclisi için uyarlanmasını öneriyor.
Önerisini de maddeler halinde sıralıyor:
Bir...
`Büyükşehir ve il belediyelerinde, İl Genel Meclisi`nde olduğu gibi Meclis Başkanlığı sistemine geçilmeli.`
İki...
`Encümen toplantılarına belediye başkanının katılmadığı durumlarda, Encümen Başkanı seçilmiş üyeler arasından olmalı. Seçilmiş üyelerin bürokratın emrine sokulması demokrasi ile bağdaşmıyor.`
Üç...
`Büyükşehir Belediyesi teşkilat yapısında bulunan Daire Başkanı sıfatı, Daire Müdürü olarak değişmeli.`
Gerekçesi şu:
`Seçilmiş yerlerde başkan olur. Seçimle işbaşına gelen belediyenin başında da başkan var. Ancak uygulamadaki teşkilat yapısında, belediye içinde onlarca bakan oluştu. Bu durum düzeltilmeli.`
Dört...
`Büyükşehir Beediyeleri bünyesindeki Su ve Kanalizasyon Genel Müdürlükleri genel kurullarının ayrıca toplanmasına gerek yok. Büyükşehir Belediye Meclisi aynı zamanda genel kurul görevini de yerine getirdiğinden, ayrıca genel kurul toplanmamalı.`
Beş...
`Belediye meclislerinin yılda en fazla üç kez olağanüstü toplantı yapabilme sınırlaması kaldırılmalı ve ilgili madde ‘talep geldiğinde toplantı yapılabilir` şeklinde değiştirilmeli.`
Altı...
`Seçim barajını geçen, ancak seçilemeyen diğer belediye başkan adayları da belediye meclislerinde üye olarak görev yapabilmeli.`
Önerileri önemsedik...
Özellikle, altıncı maddeye biz de bir ek yapmak istiyoruz:
Belediye başkanlığı yapıp görev süresi sona ermişler de, belediye meclislerinde üye olarak yer almalı.
Bu yolla...
5 yıllık görevi süresince edindiği deneyim, bilgi ve birikimden mecliste yararlanılmalı.
Ne dersiniz?
 

*************************** 


BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SINIRLARI İÇERİSİNDE
İLÇE KURULMASI VE BAZI KANUNLARDA
DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN


KANUN NO : 5747

Kabul Tarihi : 6.3.2008

    

MADDE 1- (1) Aşağıda belirtilen esaslar çerçevesinde;

1. Sofulu, Buruk, Kürkçüler, Baklalı, İncirlik ve Suluca ilk kademe belediyelerinin tüzel kişilikleri kaldırılarak, ekli (1) sayılı listede belirtilen mahalleler merkez olmak, aynı listede adları yazılı köyler bağlanmak ve aynı adla bir belediye kurulmak üzere Adana İlinde Sarıçam,

2. Salbaş İlk Kademe Belediyesinin tüzel kişiliği kaldırılarak, ekli (2) sayılı listede belirtilen mahalleler merkez olmak, aynı listede adları yazılı köyler bağlanmak ve aynı adla bir belediye kurulmak üzere Adana İlinde Çukurova,

3. Altınova, Sarayköy ve Sirkeli ilk kademe belediyelerinin tüzel kişilikleri kaldırılmıştır. Altınova İlk Kademe Belediyesinin Yıldırım Beyazıt ve Peçenek mahalleleri ile Sarayköy ve Sirkeli belediyeleri Pursaklar İlk Kademe Belediyesine katılmıştır. Pursaklar merkez olmak üzere Ankara İlinde Pursaklar,

4. Aksu, Pınarlı ve Yurtpınar ilk kademe belediyelerinin tüzel kişilikleri kaldırılarak mahalleleri ile birlikte Çalkaya İlk Kademe Belediyesine katılmıştır. Çalkaya merkez olmak, ekli (3) sayılı listede adları yazılı belediye ile köyler bağlanmak ve Çalkaya Belediyesinin adı Aksu olarak değiştirilmek üzere Antalya İlinde Aksu,

5. Düzlerçamı, Yeşilbayır ve Çığlık ilk kademe belediyelerinin tüzel kişilikleri kaldırılarak mahalleleri ile birlikte Döşemealtı İlk Kademe Belediyesine katılmıştır. Döşemealtı merkez olmak ve ekli (4) sayılı listede adları yazılı köyler bağlanmak üzere Antalya İlinde Döşemealtı,

6. Varsak İlk Kademe Belediyesinin tüzel kişiliği kaldırılarak mahalleleri ile birlikte Kepez İlk Kademe Belediyesine katılmıştır. Kepez merkez olmak ve ekli (5) sayılı listede adları yazılı köyler bağlanmak üzere Antalya İlinde Kepez,

7. Beldibi ve Doyran ilk kademe belediyelerinin tüzel kişilikleri kaldırılarak mahalleleri ile birlikte Konyaaltı İlk Kademe Belediyesine katılmıştır. Konyaaltı merkez olmak ve ekli (6) sayılı listede adları yazılı köyler bağlanmak üzere Antalya İlinde Konyaaltı,

8. Muratpaşa İlk Kademe Belediyesi merkez olmak üzere Antalya İlinde Muratpaşa,

9. Bağlar İlk Kademe Belediyesi merkez olmak ve ekli (7) sayılı listede adları yazılı köyler bağlanmak üzere Diyarbakır İlinde Bağlar,

10. Kayapınar İlk Kademe Belediyesi merkez olmak ve ekli (8) sayılı listede adları yazılı köyler bağlanmak üzere Diyarbakır İlinde Kayapınar,

11. Bağıvar ve Çarıklı ilk kademe belediyelerinin tüzel kişilikleri kaldırılarak mahalleleri ile birlikte Sur İlk Kademe Belediyesine katılmıştır. Sur merkez olmak, ekli (9) sayılı listede adları yazılı belediye ve köyler bağlanmak üzere Diyarbakır İlinde Sur,

12. Yenişehir İlk Kademe Belediyesi merkez olmak ve ekli (10) sayılı listede adları yazılı köyler bağlanmak üzere Diyarbakır İlinde Yenişehir,

13. Kazım Karabekir İlk Kademe Belediyesinin tüzel kişiliği kaldırılarak mahalleye dönüştürülmüştür. Palandöken Belediyesi ve ekli (11) sayılı listede adları yazılı mahalleler merkez olmak ve aynı listede adları yazılı köyler bağlanmak üzere Erzurum İlinde Palandöken,

14. Dadaşköy ve Dumlu ilk kademe belediyelerinin tüzel kişilikleri kaldırılarak mahalleleri ile birlikte Yakutiye İlk Kademe Belediyesine katılmıştır. Yakutiye Belediyesi ve ekli (12) sayılı listede adları yazılı mahalleler merkez olmak ve aynı listede adları yazılı köyler bağlanmak üzere Erzurum İlinde Yakutiye,

15. Odunpazarı İlk Kademe Belediyesi merkez olmak ve ekli (13) sayılı listede adları yazılı köyler bağlanmak üzere Eskişehir İlinde Odunpazarı,

16. Çukurhisar ve Muttalip ilk kademe belediyelerinin tüzel kişilikleri kaldırılarak mahalleleri ile birlikte Tepebaşı İlk Kademe Belediyesine katılmıştır. Tepebaşı merkez olmak ve ekli (14) sayılı listede adları yazılı köyler bağlanmak üzere Eskişehir İlinde Tepebaşı,

17. Boğazköy, Bolluca, Durusu, Hadımköy, Haraççı ve Taşoluk ilk kademe belediyelerinin tüzel kişilikleri kaldırılarak ve ekli (15) sayılı listede adları yazılı mahalleler ile mahalle kısımları Arnavutköy İlk Kademe Belediyesine katılmıştır. Ekli (15) sayılı listede adları yazılı mahalleler ile mahalle kısımları merkez olmak ve aynı listede adları yazılı köyler bağlanmak üzere İstanbul İlinde Arnavutköy,

18. Ekli (16) sayılı listede adları yazılı mahalleler ile mahalle kısımları merkez olmak ve aynı adla bir belediye kurulmak üzere İstanbul İlinde Ataşehir,

19. Bahçeşehir İlk Kademe Belediyesinin tüzel kişiliği kaldırılarak ekli (17) sayılı listede adları yazılı mahalleler ile mahalle kısımları merkez olmak, aynı listede adları yazılı köyler bağlanmak ve aynı adla bir belediye kurulmak üzere İstanbul İlinde Başakşehir,

20. Gürpınar ve Yakuplu ilk kademe belediyelerinin tüzel kişilikleri kaldırılarak ekli (18) sayılı listede adları yazılı mahalleler ile mahalle kısımları Beylikdüzü İlk Kademe Belediyesine katılmıştır. Ekli (18) sayılı listede adları yazılı mahalleler merkez olmak üzere İstanbul İlinde Beylikdüzü,

21. Alemdağ, Ömerli ve Taşdelen ilk kademe belediyelerinin tüzel kişilikleri kaldırılarak ekli (19) sayılı listede adları yazılı mahalleler ile mahalle kısımları Çekmeköy İlk Kademe Belediyesine katılmıştır. Ekli (19) sayılı listede adları yazılı mahalleler ile mahalle kısımları merkez olmak ve aynı listede adları yazılı köyler bağlanmak üzere İstanbul İlinde Çekmeköy,

22. Kıraç İlk Kademe Belediyesinin tüzel kişiliği kaldırılarak Esenyurt İlk Kademe Belediyesine katılmıştır. Ekli (20) sayılı listede adları yazılı mahalleler ile mahalle kısımları merkez olmak üzere İstanbul İlinde Esenyurt,

23. Samandıra, Sarıgazi ve Yenidoğan ilk kademe belediyelerinin tüzel kişilikleri kaldırılarak, ekli (21) sayılı listede adları yazılı mahalleler ile mahalle kısımları merkez olmak, aynı listede adları yazılı köyler bağlanmak ve aynı adla bir belediye kurulmak üzere İstanbul İlinde Sancaktepe,

24. Ekli (22) sayılı listede adları yazılı mahalleler ile mahalle kısımları merkez olmak ve aynı adla bir belediye kurulmak üzere İstanbul İlinde Sultangazi,

25. Ekli (23) sayılı listede adları yazılı mahalleler merkez olmak ve aynı adla bir belediye kurulmak üzere İzmir İlinde Bayraklı,

26. Ekli (24) sayılı listede adları yazılı mahalleler merkez olmak, aynı listede adları yazılı köyler bağlanmak ve aynı adla bir belediye kurulmak üzere İzmir İlinde Karabağlar,

27. Yeniköy, Bahçecik, Yuvacık ve Kullar ilk kademe belediyelerinin tüzel kişilikleri kaldırılarak mahalleleri ile birlikte Karşıyaka İlk Kademe Belediyesine katılmıştır. Karşıyaka Belediyesi ile ekli (25) sayılı listede adları yazılı mahalle kısımları merkez olmak, aynı listede adları yazılı köyler bağlanmak ve Karşıyaka Belediyesinin adı Başiskele olarak değiştirilmek üzere Kocaeli İlinde Başiskele,

28. Şekerpınar İlk Kademe Belediyesinin tüzel kişiliği kaldırılarak mahalleleri ile birlikte Çayırova İlk Kademe Belediyesine katılmıştır. Çayırova Belediyesi ve ekli (26) sayılı listede adları yazılı mahalleler merkez olmak üzere Kocaeli İlinde Çayırova,

29. Darıca İlk Kademe Belediyesi ve ekli (27) sayılı listede adları yazılı mahalleler merkez olmak üzere Kocaeli İlinde Darıca,

30. Tavşancıl İlk Kademe Belediyesinin tüzel kişiliği kaldırılarak mahalleleri ile birlikte Dilovası İlk Kademe Belediyesine katılmıştır. Dilovası merkez olmak ve ekli (28) sayılı listede adları yazılı köyler bağlanmak üzere Kocaeli İlinde Dilovası,

31. Kuruçeşme, Bekirpaşa, Alikahya ve Akmeşe ilk kademe belediyelerinin tüzel kişilikleri kaldırılarak mahalleleri ile birlikte Saraybahçe İlk Kademe Belediyesine katılmıştır. Saraybahçe merkez olmak, ekli (29) sayılı listede adları yazılı mahalle kısımları ile köyler bağlanmak ve Saraybahçe Belediyesinin adı İzmit olarak değiştirilmek üzere Kocaeli İlinde İzmit,

32. Uzunçiftlik, Uzuntarla, Eşme, Acısu, Maşukiye, Büyükderbent, Arslanbey, Sarımeşe ve Suadiye ilk kademe belediyelerinin tüzel kişilikleri kaldırılarak mahalleleri ile birlikte Köseköy İlk Kademe Belediyesine katılmıştır. Köseköy Belediyesi merkez olmak, ekli (30) sayılı listede adları yazılı köyler bağlanmak ve Köseköy Belediyesinin adı Kartepe olarak değiştirilmek üzere Kocaeli İlinde Kartepe,

33. Adanalıoğlu, Bahçeli, Dikilitaş, Karacailyas, Kazanlı, Yenitaşkent, Bağcılar ve Huzurkent ilk kademe belediyelerinin tüzel kişilikleri kaldırılarak mahalleleri ile birlikte Akdeniz İlk Kademe Belediyesine katılmıştır. Akdeniz merkez olmak ve ekli (31) sayılı listede adları yazılı köyler bağlanmak üzere Mersin İlinde Akdeniz,

34. Davultepe, Tece ve Kuyuluk ilk kademe belediyelerinin tüzel kişilikleri kaldırılarak mahalleleri ile birlikte Mezitli İlk Kademe Belediyesine katılmıştır. Mezitli merkez olmak ve ekli (32) sayılı listede adları yazılı belediyeler ve köyler bağlanmak üzere Mersin İlinde Mezitli,

35. Dorukkent, Arpaçsakarlar ve Yalınayak ilk kademe belediyelerinin tüzel kişiliği kaldırılarak mahalleleri ile birlikte Toroslar İlk Kademe Belediyesine katılmıştır. Toroslar merkez olmak ve ekli (33) sayılı listede adları yazılı belediyeler ve köyler bağlanmak üzere Mersin İlinde Toroslar,

36. Çiftlikköy İlk Kademe Belediyesinin tüzel kişiliği kaldırılarak mahalleleri ile birlikte Yenişehir İlk Kademe Belediyesine katılmıştır. Yenişehir merkez olmak ve ekli (34) sayılı listede adları yazılı köyler bağlanmak üzere Mersin İlinde Yenişehir,

37. Güneşler İlk Kademe Belediyesinin tüzel kişiliği kaldırılarak mahalleleri ile birlikte Adapazarı İlk Kademe Belediyesine katılmıştır. Adapazarı merkez olmak ve ekli (35) sayılı listede adları yazılı köyler bağlanmak üzere Sakarya İlinde Adapazarı,

38. Nehirkent ve Hanlı ilk kademe belediyelerinin tüzel kişilikleri kaldırılarak mahalleleri ile birlikte Arifiye İlk Kademe Belediyesine katılmıştır. Arifiye merkez olmak ve ekli (36) sayılı listede adları yazılı köyler bağlanmak üzere Sakarya İlinde Arifiye,

39. Bekirpaşa ve Çaybaşıyeniköy ilk kademe belediyelerinin tüzel kişilikleri kaldırılarak mahalleleri ile birlikte Erenler İlk Kademe Belediyesine katılmıştır. Erenler merkez olmak ve ekli (37) sayılı listede adları yazılı köyler bağlanmak üzere Sakarya İlinde Erenler,

40. Kazımpaşa ve Yazlık ilk kademe belediyelerinin tüzel kişiliği kaldırılarak mahalleleri ile birlikte Serdivan İlk Kademe Belediyesine katılmıştır. Serdivan merkez olmak ve ekli (38) sayılı listede adları yazılı mahalle ve kısımlar ile köyler bağlanmak üzere Sakarya İlinde Serdivan,

41. Atakent, Kurupelit, Altınkum, Çatalçam ve Taflan ilk kademe belediyelerinin tüzel kişilikleri kaldırılarak mahalleleri ile birlikte Atakum İlk Kademe Belediyesine katılmıştır. Atakum merkez olmak ve ekli (39) sayılı listede adları yazılı köyler bağlanmak üzere Samsun İlinde Atakum,

42. Canik İlk Kademe Belediyesi merkez olmak ve ekli (40) sayılı listede adları yazılı köyler bağlanmak üzere Samsun İlinde Canik,

43. Gazi ve Yeşilkent ilk kademe belediyelerinin tüzel kişilikleri kaldırılarak mahalleleri ile birlikte İlkadım İlk Kademe Belediyesine katılmıştır. İlkadım merkez olmak ve ekli (41) sayılı listede adları yazılı köyler bağlanmak üzere Samsun İlinde İlkadım,

  adlarıyla kırküç ilçe kurulmuştur.

Katılma, bağlanma, sınır dışına çıkarılma ve isim değişikliği

MADDE 2- (1) Büyükşehir belediye sınırları içinde bulunan ve ekli (42) sayılı listede adları belirtilen ilk kademe belediyelerinin tüzel kişilikleri kaldırılarak aynı listede belirtilen ilçe belediyelerine mahalleleri veya mahalle kısımları ile birlikte katılmıştır.

(2) İstanbul İlinde Eminönü İlçesi kaldırılmıştır. Eminönü Belediyesinin tüzel kişiliği kaldırılarak mahalleleriyle birlikte Fatih Belediyesine katılmıştır.

(3) İstanbul İlinde Kadıköy İlçe Belediyesine bağlı Atatürk Mahallesinin E-80 karayolu ile O4 karayolunun kuzeyinde kalan kısımları Ümraniye İlçe Belediyesine, Esenler İlçe Belediyesine bağlı askeri alanın güneyinden geçen, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Proje Yolunun Mahmutbey yolu ile kesiştiği noktadan başlayarak, Mahmutbey yolunu takiben Gaziosmanpaşa İlçe Belediyesinin Malkoçoğlu ve İsmet Paşa mahallelerinin kesiştiği noktaya gelen hattın batısında ve Proje Yolunun kuzeyinde kalan kısmı Başakşehir İlçe Belediyesine ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Proje Yolunun güneyinde kalan kısmı Bağcılar İlçe Belediyesine katılmıştır.

(4) İstanbul İlinde Gürpınar İlk Kademe Belediyesine bağlı Pınartepe Mahallesi ve Kıraç İlk Kademe Belediyesine bağlı Çakmaklı Mahallesinin TEM-D100 bağlantı yolunun batısı Büyükçekmece İlçe Belediyesine; Çekmeköy İlk Kademe Belediyesine bağlı Mehmet Akif Ersoy Mahallesinin Ümraniye-Şile Yolunun güneyinde kalan kısmı Ümraniye İlçe Belediyesine; Ömerli İlk Kademe Belediyesine bağlı Merkez Mahallesinin Ömerli Baraj Gölü içindeki Yarımada üzerinde bulunan Germeçli Tepesi, Akça İlyas Tepesi, Ziyaret Tepesi ve Koçullu Köyü Ziyaret Tepesi mevkilerinin Pendik İlçesine bağlı Kurtdoğmuş Köyüne ve Bahçeşehir İlk Kademe Belediyesinin 1. Kısım Mahallesinin TEM’in güneyinde ve TEM D100 bağlantı yolunun doğusunda kalan kısmı Avcılar İlçe Belediyesine katılmıştır.

(5) Erzurum İlinde Dadaşkent İlk Kademe Belediyesinin tüzel kişiliği kaldırılarak mahalleleriyle birlikte Ilıca Belediyesine katılmış ve Ilıca İlçesinin adı Aziziye olarak değiştirilmiştir. Merkez İlçeye bağlı Dereboğazı ve Yukarıyenice köyleri Aziziye İlçesine bağlanmıştır.

(6) Ankara İlinde Bala İlçesine bağlı Karaali İlk Kademe Belediyesinin tüzel kişiliği kaldırılarak Merkez ve Yazlık mahalleleri Gölbaşı Belediyesine; Tohumlar, Karahasanlı, Kömürcü, Evciler, Çavuşlu, Yayla ve Akarlar mahalleleri Çankaya Belediyesine; Ahmetçayırı ve Yöreli mahalleleri ise Bala Belediyesine katılmıştır.

(7) Eskişehir İlinde Sakarıılıca Belediyesi köye dönüştürülerek büyükşehir belediye sınırları dışına çıkarılmıştır. Bursa İlinde Zeytinbağı, Göynükbelen ve Karıncalı belediyeleri, İzmir İlinde Mordoğan Belediyesi ve Samsun İlinde Çınarlık Belediyesi tüzel kişiliğini korumak suretiyle büyükşehir belediye sınırları dışına çıkarılmıştır. Mersin İlinde Gözne ve Soğucak belediyeleri Toroslar İlçesine ve Değirmençay Belediyesi Yenişehir İlçesine bağlanarak büyükşehir belediye sınırları dışına çıkarılmıştır.

 (8)14/1/2000 tarihli ve 593 sayılı Sakarya İlinde Büyük Şehir Belediyesi Kurulması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede belirtilen Adapazarı Büyükşehir Belediyesinin adı Sakarya Büyükşehir Belediyesi ve 2/9/1993 tarihli ve 504 sayılı Yedi İlde Büyükşehir Belediyesi Kurulması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede belirtilen İzmit Büyükşehir Belediyesinin adı Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olarak değiştirilmiştir.

(9) Ekli (43) sayılı listede adları yazılı bucaklar ve bucak teşkilatları kaldırılmıştır. Kaldırılan bucak merkezleri ve bağlı köyleri bu Kanunda belirtilen il ve ilçelere bağlanmıştır.

Yürürlükten kaldırılan, değiştirilen ve eklenen hükümler

MADDE 3- (1) 10/7/2004 tarihli ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu ve diğer kanunlarda ilk kademe belediyesine yapılan atıflar ilçe belediyesine yapılmış sayılır.

(2) 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 6 ncı maddesinin ikinci, üçüncü ve dördüncü fıkraları ile geçici 2 nci maddesinin ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

(3) 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14 üncü maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, beşinci fıkrasında geçen “on gün içinde” ibaresi madde metninden çıkarılmış, altıncı ve yedinci fıkraları yürürlükten kaldırılmış, sekizinci fıkrasının sonuna “Üç ay içinde büyükşehir belediye meclisinde görüşülmeyen kararlar onaylanmış sayılır.” cümlesi eklenmiştir.

“Büyükşehir belediye meclisi ve ilçe belediye meclisi kararları, kesinleştiği tarihten itibaren en geç yedi gün içinde mahallin en büyük mülkî idare amirine gönderilir. Mülkî idare amirine gönderilmeyen kararlar yürürlüğe girmez.”

(4) 18/1/1984 tarihli ve 2972 sayılı Mahallî İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanunun 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 4- Büyükşehir belediye başkanının seçiminde seçim çevresi, büyükşehir belediye sınırları içinde bulunan orman köyleri de dahil olmak üzere büyükşehir belediye sınırlarından oluşur.”

(5) 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 11 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Tüzel kişiliği kaldırılan belediyelerin bulunduğu yerleşim birimlerinde, hizmetlerin aksamadan yürütülmesi amacıyla, ilgili belediye veya büyükşehir belediyesi ve köye dönüşen yerlerde il özel idaresi veya köylere hizmet götürme birlikleri tarafından içme suyu, kanalizasyon, temizlik, çöp toplama, ulaşım, itfaiye ve diğer hizmetlerin yürütülmesi için gerekli tedbirler alınır ve ihtiyaç durumuna göre bu hizmetleri yürütmek üzere hizmet birimleri kurulabilir. Büyükşehir belediye sınırları içinde açılacak hizmet birimlerini yönetmek üzere, büyükşehir belediye meclis üyeleri veya diğer belediye personeli arasından görevlendirme yapılabilir. Mahalli hizmetlerin aksamadan yürütülmesi için vali veya kaymakamlar ilgili kuruluşlar arasında koordinasyonu sağlar ve gerekli tedbirleri alır.”

(6) 2/2/1981 tarihli ve 2380 sayılı Belediyelere ve İl Özel İdarelerine Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanunun 1 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve dördüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

“Genel bütçe vergi gelirlerinden belediye ve il özel idarelerine ayrılan payların dağıtımına esas belediye ve il nüfusları, her yıl sonu itibarıyla İçişleri Bakanlığınca, İller Bankası ve Maliye Bakanlığına bildirilir. Belde, köy, mahalle veya bunların bazı kısımlarının bir belediyeye katılması veya birleşmesi halinde bu belediyelerin payı, katılma veya birleşmenin fiilen gerçekleştiği tarihi takip eden Ocak ayının birinci gününden itibaren yeni nüfuslarına göre hesaplanır.”          

GEÇİCİ MADDE 1- (1) Ekli (44) sayılı listede adları yazılı belediyelerin tüzel kişilikleri, ilk genel mahalli idareler seçiminden geçerli olmak üzere kaldırılarak köye dönüştürülmüştür.

(2) Bu yerleşim yerleri için 2380 sayılı Kanun uyarınca verilen paylar, tüzel kişiliğin kalktığı yıl için İçişleri Bakanlığınca bildirilen nüfus esas alınmak suretiyle on yıl süreyle ilgili il özel idarelerine gönderilir.

(3) Köye dönüştürülen belediyelerin, 5393 sayılı Belediye Kanunu gereğince yapılandırılan borçları ile kamu kurumlarına ve İller Bankasına olan borçları, bu belediyelerin tüzel kişiliklerinin fiilen sona erdiği tarihi takip eden yıldan itibaren, 2380 sayılı Kanun uyarınca genel bütçe vergi gelirleri tahsilât toplamı üzerinden belediyelere ayrılan toplam paydan bir yıl içinde İller Bankasınca kesilir ve on iki eşit taksit halinde alacaklı idarelere ödenir.

(4) Birinci fıkra hükmü uyarınca köye dönüştürülen belediyeler, bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren altı ay içinde 5393 sayılı Belediye Kanununun 8 inci maddesindeki usule bağlı olmaksızın, belediye meclisinin kararı ile bağlı olduğu il veya ilçe belediyesine mahalle olarak katılma talebinde bulunabilir. Katılma işleminin gerçekleşebilmesi için katılacak belediye ile katılınacak olan il veya ilçe belediyesinin sınırları arasında başka bir belediye veya köy bulunamaz. Bu belediyeler ile katılacakları il veya ilçe belediyeleri arasındaki meskûn sahadan meskûn sahaya olan uzaklık on kilometreden fazla olamaz. Katılım işlemi katılınacak belediye meclisinin olumlu kararı ile sonuçlanır.

GEÇİCİ MADDE 2- (1) Bu Kanunla kurulan belediyelerin organlarının seçimi, ilk genel mahalli idareler seçimiyle birlikte yapılır. Bu Kanunla mahalleye veya köye dönüşen veya il ya da ilçe belediyesine katılan belediyelerin tüzel kişiliği, organları ve bunların hak, yetki ve görevleri ilk genel mahalli idareler seçimine kadar devam eder.

(2) Bu Kanunla kurulan belediyeler teşkilatlanıncaya kadar, belediye hizmetleri, bu yerleşim yerlerinin halen bağlı oldukları belediyeler tarafından yerine getirilir. Valiler bu hususta ilgili belediyeler arasında koordinasyonu sağlar ve gerekli tedbirleri alır.

(3)Yeni kurulan belediyelere, 2380 sayılı Kanun uyarınca genel bütçe vergi gelirlerinden 1/1/2009 tarihinden itibaren pay ayrılır. Ayrılan paylar, İller Bankasınca bu belediyeler adına açılacak hesapta toplanır.

 (4) Bu Kanun uyarınca mahalleye veya köye dönüşen belediyelerin personel devri, 10/7/2004 tarihli ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun ek 2 nci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkralarına göre yapılır. Devredilen personelden, 4/4/2007 tarihli ve 5620 sayılı Kanunun geçici 1 inci maddesi kapsamında bulunanlar, devredildikleri belediye veya il özel idarelerinde, 5620 sayılı Kanunun geçici 1 inci maddesine göre istihdam olunurlar. Devir sebebiyle personel giderlerinde meydana gelecek artışlarda, 5393 sayılı Kanunun 49 uncu maddesinin sekizinci fıkrasındaki sınırlamalar dikkate alınmaz. Personel devri nedeniyle ilgili il özel idaresinin veya belediyenin norm kadrosunda yapılması gereken ilave ve değişiklikler, ilgili belediye veya il özel idaresinin talebi üzerine İçişleri Bakanlığı tarafından altı ay içinde sonuçlandırılır. Bu belediyelerin malvarlıkları, hak, alacak ve borçları, mahalle olarak katıldıkları belediyeye veya ilgili il özel idaresine intikal eder. Ancak, köye dönüştürülen belediyelerin taşınmazları ile ihtiyaç duyulan araç ve gereçleri paylaşım, devir ve tasfiye komisyonunca ilgili köy tüzel kişiliğine bırakılır. Mahkemelerde süren davaları ile belediye olarak faaliyet gösterdiği döneme ve yapılan işlemlere ilişkin olarak açılacak davalarda muhatap, katıldığı belediye veya ilgili il özel idaresidir.

(5) Tüzel kişiliği ilk genel mahalli idareler seçimlerine kadar devam edecek belediyelerin her türlü yeni personel istihdamı, yapacakları toplu iş sözleşmesi, taşınır ve taşınmazları, iş makineleri ve diğer taşıtların satışı ile borçlanması katıldığı belediyenin, ilk kademe belediyelerinin ya da mahalle veya mahalle kısımlarının birleştirilmesi suretiyle yeni bir isim altında kurulan ilçelerdeki belediyeler büyükşehir belediyesinin, köye dönüşen yerlerde il özel idaresinin onayına tabidir. Bu belediyeler, mevcut personelini, taşınır ve taşınmazlarını, iş makineleri ve diğer taşıtları ile kamu kurum ve kuruluşlarına olan borçlarını katılacakları belediyeye, büyükşehir belediyesine veya ilgili il özel idaresine, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir ay içinde bildirir. Bu belediyeler yeni nazım ve uygulama imar planı yapamazlar; mevcut planlarda yapılması gereken zorunlu değişiklik ve yapı ruhsatı hariç her türlü imar uygulaması büyükşehir belediyesi sınırlarında büyükşehir belediyesinin, diğer yerlerde il özel idaresinin onayı ile yapılır.

(6) Tüzel kişiliği kaldırılan belediyelerden il özel idaresine veya belediyelere devredilmesi gereken personel, ihtiyaç duyulması halinde kazanılmış hak aylık dereceleri dikkate alınmak kaydıyla diğer belediyelere veya vali tarafından merkezi idare kuruluşlarının taşra teşkilatının boş kadrolarına atanabilir. Bu personelin atandıkları yeni kadroların aylık, ek gösterge, her türlü zam ve tazminatları ile diğer mali hakları toplamının net tutarı, eski kadrosunda en son ayda almakta oldukları aylık, ek gösterge, her türlü zam ve tazminatları ile diğer mali hakları toplamı net tutarından az olması halinde, aradaki fark atandıkları kadrolarda kaldıkları sürece hiçbir vergi ve kesintiye tâbi tutulmaksızın tazminat olarak ödenir.

(7) Bir belediyeden ayrılmak suretiyle yeni kurulan belediyeler ile ayrıldıkları belediyeler arasındaki taşınır ve taşınmazlar ile alacak ve borçların paylaşımı nüfus oranları dikkate alınarak yapılır.

(8) Paylaştırma, devir ve tasfiye işlemlerinin yürütülmesi için illerde vali veya görevlendireceği vali yardımcısının başkanlığında,  ilgili idareler de temsil edilmek suretiyle vali tarafından belirlenecek paylaşım, devir ve tasfiye komisyonu kurulur. İhtiyaç halinde, vali tarafından bu komisyonlara yardımcı olmak üzere alt komisyonlar kurulabilir. Paylaşım, devir ve tasfiye işlemleri bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra yapılacak ilk genel mahalli idareler seçimlerine kadar sonuçlandırılır.

(9) Daha önce, birden fazla köy veya köy kısımlarının birleşmesiyle belediye kurulan ve bu Kanuna göre yeniden köye dönüşen yerlerde, başka bir işleme gerek kalmaksızın valinin uygun görüşü ve İçişleri Bakanlığının onayı ile birden fazla köy kurulabilir.

GEÇİCİ MADDE 3- (1) Bu Kanunla kurulan ilçelerin ihtiyacını karşılamak üzere ekli (45) sayılı listede yer alan çeşitli kurum ve kuruluşlara ait kadrolar ihdas edilerek 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye bağlı cetvellerin ilgili bölümlerine eklenmiştir.                              

(2) Bu kadrolara yapılacak atama işlemleri, Merkezi Yönetim Bütçe Kanunundaki sınırlamalara tabi olmaksızın bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 60 gün içinde tamamlanır.

(3) Teşkilatlanma tamamlanıncaya kadar yeni kurulan ilçelerde merkezi idarelere ait her türlü iş ve işlemler ile idari ve adli davalar ve bunlara ilişkin bütün iş ve işlemler mevcut bağlılık durumuna göre yürütülür.

(4) Yeni kurulan ilçelerde ilçe idare kurulları teşekkül edinceye kadar bu yerlerdeki işlemlerle ilgili olarak, eskiden bağlı oldukları il ve ilçelerin idare kurulları görevli ve yetkilidir.

(5) Bir defaya mahsus olmak üzere 237 sayılı Taşıt Kanununun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının uygulanmaması kaydıyla, bu Kanunla kurulacak ilçe kaymakamlıkları için 2008 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununa bağlı (T) işaretli cetvelin (T-2) sırasından 43 adet binek otomobil alınır.

Yürürlük

MADDE 4- (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 5- (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

( NOT : Kanun ekinde 45 adet liste bulunmaktadır.)

*************************** 


3.11.2008 tarihli Mehmet Semih PALA dilekçesi


Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na -
BURSA

 

Konu: Beldeleri kaldırılan yerlerdeki mahalle isimleri.

 

5747 sayılı yasa uyarınca Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde bulunan belde belediyelerinin İlçe Belediyeleri ile birleştirilmesi sonucunda bu beldelerde bulunan mahallelerin isimlerinin başına kaldırılan belediyesinin isminin ilave edilmesi pratikte faydalar sağlayacaktır. Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı muhtarlık isimlerini aşağıdaki şekilde kullanmaktadır.

 

OSMANGAZİ İLÇESİ : 

Emek – Adnan Menderes

Emek – Fatih Sultan Mehmet

Emek – Zekeriya Gümüşdiş

Demirtaş – Barbaros

Demirtaş – Cumhuriyet

Demirtaş – Dumlupınar

Demirtaş – Sakarya

Ovaakça – Çeşmebaşı

Ovaakça – Eğitim

Ovaakça – Merkez

Ovaakça – Santral

 

MUDANYA İLÇESİ:

Güzelyalı – Burgaz

Güzelyalı – Eğitim

Güzelyalı – Siteler

Güzelyalı – Yalı

 

KESTEL İLÇESİ:

Barakfaki – Dedebaşı

Barakfaki – Serme

Barakfaki – Zafer

 

GEMLİK İLÇESİ:

Küçükkumla – G.Yalı

Küçükkumla – Memireis

Küçükkumla – Siteler

Küçükkumla – Alemdar

Umurbey – Orhaniye

Umurbey – Parsbey

Kurşunlu – Atatürk

Kurşunlu – Cumhuriyet

Kurşunlu – Şükrü Kaya

 

NİLÜFER İLÇESİ:

Akçalar – Kurtuluş

Akçalar – Zafer

Çalı – Çalıkhalil

Çalı – Karaali

Gölyazı – Bayır

Gölyazı – Merkez

Görükle – Dumlupınar

Görükle – Kurtuluş

Görükle – Sakarya

Görükle – Zafer

Hasanağa – Ahmetpaşa

Hasanağa – Hasanpaşa

Hasanağa – Kızılcıklı

Kayapa – Çamlık

Kayapa – İstiklal

Kayapa – Zafer

 

Yukarıda olduğu gibi Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığınca kullanıldığı şekliyle Mahalle isimlerinin başına kaldırılan belediye isminin ilave edilmesi için gerekli olan karaların alınmasını teklif ediyorum.

 

Saygılarımla.

 

 

 

Mehmet Semih PALA

İnşaat Mühendisi

Bursa Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi

 

 

 

 

 

 

ANASAYFA  /  GERİ
Tüm haklari saklydir. Kaynak gösterilerek alynti yapylabilir. © 2005 Mehmet Semih PALA - Powered By linesis

0,03 sn.